Menu
Billedserier
Daghøjskolen 2018 - 19
Foredrag i Daghøjskolen

Tvis lokal historie


Velkommen til Tvis Lokalhistorie

Billedet viser Tvis Å i tidløs strømning ved gården Sønderbæk på Bakgårdsvej.

  • Her kan du følge med i interessegruppens arbejde - ligegyldig om du er lokal - eller i dag bor fjernt fra Tvis.
  • Læse beretninger og se mange interessante lokalhistoriske billeder.
  • Følg også med, når vi har efterlysninger om billeder og dokumenter. Måske har du løsningen.
  • Klik på menupunkterne til venstre og kom indenfor.

Er du interesseret i lokalhistorie eller har materiale du gerne vil vise os eller aflevere til os, så henvend dig til:

Bent Bak.
Engparken 81, 7500 Holstebro.
26819898.
bent.bak@altiboxmail.dk

Eller til en af de andre medlemmer af interessegruppen.

 

 


 

Tvis' historie gennem 800 år kort fortalt.

Vendt er jord og tidens gang.
 
Tvis By, som vi kender i dag, er af nyere dato. Kirken blev bygget i 1887, mejeriet i 1892, og stationen og jernbanen kom i 1904. Herefter var det fastlagt, hvor byen skulle gro frem, og de første huse i hovedgaden blev bygget i starten af det 20. århundrede.
I de følgende 60 år kom huse og forretninger til i en jævn strøm og sideveje som Hingebjergvej blev bebygget. En overgang havde Tvis 3 købmænd + brugsforening, og alle forretningstyper var repræsenteret i byen. Forsamlingshuset kom i 1909 og Missionshuset i 1904.
Tvis By som det centrale centrum i sognet blev befæstet ved at 3 landskoler i 1964 blev samlet i en ny centralskole.
De nye bydele kom frem i denne rækkefølge:
1. Engparken i 70èrne.
2. Bannestrupparken i 80érne.
3. Klostervej i 90èrne.
4. Vestergårdsvænget 2000 - 2010.
Er Tvis By af nyere dato, er sognet til gengæld meget gammelt. Den først kendte Tvis bo er Prins Buris, som ejede en gård Tvisel. Man ved ikke om gården lå tæt ved den nuværende by ved Lauralyst, eller om den lå der, hvor Tvis Kloster blev rejst. Men det er Tvisel, som har givet navn til Tvis. "Tvisel" kan oversættes med "de delte vandløb", hvilket passer godt med placeringen ved Tvis Kloster. Det er Prins Buris som skænker området til Cisterciencer-munkene, som opfører det mægtige Tvis Kloster i 1160. Tvis Kloster er sognets åndelige centrum igennem århundrede. Da klosteret efter reformationen bliver nedrevet, kommer sognets kirke til at være på området indtil 1887. Den gamle kirkegård er der endnu. Tvis Sogn og Kommune omfattede også Mejdal. Mejdal ønskede selvstændighed og forsøgte i 60érne et oprør mod Tvis dominansen. Mejdal nåede ikke at få sin selvstændighed før begge områder ved kommunalreformen i 1970 blev indlemmet i Holstebro Storkommune.

Tvis i 2013 er gået fra være lokal til at være international

Actona efterår 2013

Seneste nyt
15.10.14
Tvis Konfirmander mødtes 51 år efter deres konfirmation
Se mere under Tvis Lokalhistorie.Konfirmandtræf